Sirdal Kyrkje
1. klassingane fekk boka Tre i eit tre

1. klassingane fekk boka Tre i eit tre

Publisert: 2. November 2004
På sundag var 6-åringane spesielt innbydde til familiegudsteneste i Lunde kyrkje. På biletet ser me at dei har fått boka "Tre i eit tre".

1. klassingane er: Espen Bjunes, Torjus Kronfeldt Sirekrok, Sivert Larsson, Tarjei Tjørhom, Hilde Tjørhom, Inessa Efremov og Alexander Levang. Alle dei kom på sundag. Det var mange tilstades på gudstjeneste på sundag. Benkane var fylt med både små og store. Det var også dåp denne dagen. Malene Øksendal blei døypt. Sing Bell og dei andre borna som var der song. Lunde Yngres informera om deira aktivitet. Konfirmantane: Jarle Tjørhom, Svein Terje Ousdal, Carina Tjørhom og Terje Ousdal ble presenterte for kyrkjelyden. Etter presentasjonen blei det bede spesielt for konfirmantane.

Etter gudstenesta var over, blei det halde eit soknemøte. På sakskartet stod samanslåing av sokna i Sirdal. Alle var einige i at sokna no kan bli slått saman til eitt sokn, Sirdal sokn.

Bilete frå samlinga på sundag kan du sjå HER

 

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)