Sirdal Kyrkje
Landsleiar i Det Hvite Bånd til Tonstad

Landsleiar i Det Hvite Bånd til Tonstad

Publisert: 30. November 2004
Fyrskomande sundag skal Else Reppen halde preike i Tonstad kyrkje. Reppen har i mange år reist i organisasjonen Det Hvite Band. Dei arbeidar innan rusomsorgen.

Du kan lese meir om Det Hvite Band på fylgjande nettstad: http://www.hviteband.no

Frå deira nettstad: Det Hvite Bånd ble stiftet i USA i 1874, og i Norge i 1889. Det Hvite Bånd er medlem av World's Women's Christian World Temperance Union. Organisasjonen driver en utstrakt virksomhet innen rusomsorgen, der informasjon, behandling, forebygging og ettervern er nøkkelord. DHB eier Riisby Behandlingssenter ved Dokka i Oppland, med underavdeling Engen på Fluberg. Internasjonalt driver White Ribbon virksomhet i over femti land.

Sokneprest Sigurd Flydal skal vere liturg på gudstenesta. Det skal også vere nattverd.

Offeret denne sundagen er til Det Hvite Bånd.

Gudstenesta er kl. kl.11.00.

 

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)