Sirdal Kyrkje
Menneskehandel - det moderne slaveri

Menneskehandel - det moderne slaveri

Publisert: 2. Desember 2004
Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon neste år har fokus på menneskehandel. Det vil frå kyrkjelyden og aksjonskomiteen si side, bli satt fokus på dette i ulike samanhengar. Kanskje har du ein god ide? Ta gjerne kontakt med oss på kyrkjesenteret: Tlf 38371600

Tema for neste års aksjon i fastetiden er menneskehandel - det moderne slaveri. Kirkens Nødhjelp ønsker å utfordre det norske folk til å bidra i kampen mot det moderne slaveri.

Hver eneste dag selges barn som slaver for å tigge, mennesker blir tvunget til å selge sine organer til rike folk i vesten - og unge mennesker blir solgt til prostitusjon og som arbeidsslaver.
- I årets fasteaksjon mobiliserer vi til kamp mot menneskehandel. Norske ungdommer og menigheter utfordres til å slå tilbake mot volden og dem som organiserer den. Ikke med vold, men ved å støtte dem som blir utsatt for overgrepene og ved å forbygge at menneskehandel skjer. Vi kan hindre overgrepene ved å styrke dem som er i faresonen, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt.

Hold av innsamlingsdagen 15. mars 2005!

Konfirmantane i Sirdal er sentrale aktørar i fasteaksjonen. Saman med foreldre/føresette som køyrer dei rundt der det trengs, tek dei verdifulle steg til forhåpentleg alle husdører i Sirdal.

Ein eigen komite som består av: Anders Berg, Steinar Tjomlid og underteikna, jobber med det praktiske i samband med aksjonen.

Torsdag 10. mars 2004 vil det bli ei samling i Lunde kyrkje om fasteaksjonen. Då skal foreldre/føresette og konfirmantar møta på ei temasamling om fasteaksjonen. Det vil bli besøk frå Kirkens Nødhjelp. Truleg blir det regionskonsulent i KN, Astrid Hareide.

Fredag 11. mars 2004 planlegges det skulebesøk.

Trykk her for mer INFO.

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)