Sirdal Kyrkje
Gleda seg med songen

Gleda seg med songen

Publisert: 7. Desember 2004
På laurdag blei det arrangert song- og musikkmøte på Tonstad bedehus. Oddvar Tveiten, musikkonsulent i Indremisjonsforbundet deltok. Han leia møte frå pianokrakken.

Ved hjelp av forsongargruppa leia Tveiten forsamlinga i allsongen. I tillegg knytta han nokre ord og bibelvers til nokre av songane. Det var ei eiga gruppe beståande av Elisasbet Øksendal, Birgitte Hompland og underteikna som skulle vere med som forsongarar. Forsamlinga som bestod av unge og eldre kunne ein del av songane, men ikkje alle. Då brukte ein tid til å lære nye songar, medan Oddvar Tveiten knytte historiar og bibelvers til nokre av songane. Møtet blei innleia av Egil Netland (bilete)

undefined

Han understreka kor vikitg det er å fylgja Jesus gjennomn livet. Sjølv hadde han fått ein påminning om dette då han nyleg var i Paris. Der skulle dei fylgje "flagget" som ein leiar hadde, slik at dei ikkje gjekk seg vill i menneskevrimmelen.

Oddvar Tveiten reiser ein god del rundt i forsamlingane på bedehusa for å oppmuntra til å bruke songen aktivt i samlingane.

Det blei ei fin songsstund i lag, og etterpå samla ungdommane seg i bedehuskjellaren til Åpent Hus. her var det mat og andre aktivitetar.

 

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)