Sirdal Kyrkje
Pensjonistfest for heile Sirdal

Pensjonistfest for heile Sirdal

Publisert: 28. Desember 2004
Sundag 9. januar innbyr diakoniutvalet på Tonstad til julefest for pensjonistar i Sirdal. Kl 11.00 er det familiegudsteneste i Haughom kapell og etter på blir det middag på Øksendal skule.

Det er tradisjon at diakoniutvala i Sirdal innbyr til julefest for pensjonistar i Sirdal. I år er det Tonstad diakoniutval som innbyr til fest på Øksendal skule. Dei lovar middag etter gudstenesta. På programmet står det ellers sanginnslag, lynlotteri, gode historier og helsing frå sokneprest Sigurd Flydal.
Alle pensjonistar er velkomne. For å sikre at alle får nok mat, ber dei om påmelding til festen innan onsdag 5. januar 2005. Ring 38 37 08 90 (Laila Øksendal) eller til Kyrkjesenteret 38 37 16 00. Dei som treng skyss må melde frå om det ved påmelding.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)