Sirdal Kyrkje
Setter igang innsamlingsaksjon til flomofrene

Setter igang innsamlingsaksjon til flomofrene

Publisert: 3. Januar 2005
Det skal holdes en innsamlingsaksjon i Sirdal for flomofrene i Sørøst-Asia. Det ble bestemt på et møte i kommunehuset på Tonstad i formiddag. Kommunen, Tonstad Idrettslag, Sirdal LHL, Sirdal Bondelag og kirken er med på dør til dør-aksjonen. En satser på at alle husstander i Sirdal skal få besøk i løpet av torsdag ettermiddag/kveld. Kunne du tenke deg å være med som bøssebærer/sjåfør? Ta gjerne kontakt med kyrkjesenteret på tlf: 38 37 16 00.

Torsdag 6. januar fra kl 17-19 skal det gjennomføres en innsamlingsaksjon til hjelpearbeidet. Det blir en dør til dør-aksjon i hele dalen . Innsamlingsaksjonen er et samarbeid mellom kirkelig fellesråd, idrettslag og frivillige organisasjoner. 

Idrettsforbundet, Norges Olympiske Komité og NRK har tatt initiativ til en felles innsamlingsaksjon. Pengene fra Idrettsaksjonen vil gå uavkortet til de frivillige, humanitære organisasjonene som er involvert i redningsarbeidet i Sørøst-Asia. Høydepunktet for denne ”Idrettsaksjonen for flomofrene” blir Idrettsgallaen i Hamar OL-amfi som sendes på NRK1 lørdag. Pengene som samles inn i forbindelse med dør til dør-aksjonen i Sirdal, er en del av denne idrettsaksjonen.

Ordfører Tor Jørgen Tjørhom orienterte på eit møte i formiddag at Sirdal kommune skal bevilge kr 50.000 til hjelpearbeidet blant flomofrene i Sør-Øst Asia. Saken har vært drøfta med medlemmene i formannskapet.

Kriseteam
Solbjørg Tjørhom, som er leder av kommunen sitt kriseteam, kan kontaktes dersom noen av innbyggerne i Sirdal trenger hjelp i forhold til den tragiske hendelsen. Ho kan treffes på telefon 38 37 91 36 / 91 65 49 14.
Eventuelt kan Ruth Lillian Hompland kontaktes. Telefon 38 37 91 18 / 91 15 02 45.

PØR og PSK

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)