Sirdal Kyrkje
Kyrkjelyden hadde årsfest

Kyrkjelyden hadde årsfest

Publisert: 18. Januar 2005
Leiar for Tonstad sokneråd, Svanhild Jakobsen (bilete) leia årsfesten som blei halden på Tonstad bedehus sundag kveld. Representantar frå forskjellige lag og foreninger orienterte om arbeidet.

Sirdalskameratene Blå Kors ved Steinar Skretting, Ruth Lillian Hompland frå Indremisjonen og Torleif Lindeland frå Mannsforeninga orienterte om arbeidet dei deltek i. I tillegg fortalde Turid Skregeli om Håpets Senter som kyrkjelyden støtter i Paris. Hanne Fodstad sa noen ord om prosjektet hun arbeider med.

undefined

- Å vere eit medmenneske for dei som har problemer med alkohol og rusmidler er viktig, understreka Steinar Skretting i sitt innlegg.

Utanom desse orienteringene var det årsrapport og rekneskap som blei lagt fram. Tonsad blandakor song tre songar, og Per Sverre viste bilete frå forskjellige samanhengar i kyrkjelyden 2004. Han fortalde også om den "nye" nettstaden til kyrkja. Her blei det også vist på storskjerm korleis sida ser ut, og korleis ho kan brukast. Per Øistein Rogstad holdt ei andakt.

Til slutt var det bevertning og utloddning i kjellaren. Heilt til slutt song Sigurd og Per Sverre duett, "Tett ved sida mi går Jesus".

FLEIRE BILETE FRÅ ÅRSFESTEN KAN DU SJÅ HER

PSK

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)