Sirdal Kyrkje
4.klassingane skal

4.klassingane skal "sjekke kyrkja"

Publisert: 2. Februar 2005
Sundag fekk 4. klassingane ved Sinnes skule utdelt ”Sjekkeboka mi” ved familiegudstenesten i Kvævemoen kapell. No skal dei utforska det lokale kapellet.

Utdelinga skjer i samarbeid med skulen, og meininga er at elevane skal ta i bruk heftet både i heimen og på skulen. Elevane skal utforske kyrkja der dei bor. Seinare i vår skal elevane besøke kapellet og ha eit eige opplegg i tilknytning til dette. Konfirmantane i Øvre sirdal var med som tekstlesarar og lystenning med forbøn. Barnekoret song.
Årsfesten blei halden i kjellaren på kapellet etter gudstenesta. Her blei det vist bilet får forskjellige samlingar i 2004, samt orientert om nettstaden til kyrkja. Leiar for soknerådet, Solbjørg Tjørhom las opp årsrapporten og Asbjørn Ousdal gjekk gjennom rekneskapen.

undefined

Stolte fjerde-klassingar fekk bok på familiegudstenesta i Kvævemoen kapell. Øverst er dei fotografert i lag med Per Sverre Kvinlaug og nederst er Ester Tjørhom frå undervisningsutvalet med.

undefined

FLEIRE BILETE FRÅ SAMLINGA I KAPELLET KAN DU SJÅ HER.

 

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)