Sirdal Kyrkje
Teikna forteljinga om den blinde mannen

Teikna forteljinga om den blinde mannen

Publisert: 11. Februar 2005
På barnas misjonsdag i Tonstad kyrkje sundag 6. februar, hadde 4. klassingane ved Tonstad skule førebudd seg med teikningar på lysark. Dei hadde laga teikningar ut i frå teksta om den blinde mannen ved Jeriko.

Preiketeksta:
Lukas 18,31-43:
Då Jesus kom bort imot Jeriko, sat det ein blind mann attmed vegen og tigga. Mannen høyrde at det gjekk mykje folk frametter, og spurde kva det var. Dei svara at Jesus frå Nasaret fór framom. Då ropa han: "Jesus, du Davids son, miskunna deg over meg!" Dei som gjekk føre, skjente på han og bad han teia, men han ropa berre endå høgare: "Du Davids son, miskunna deg over meg!" Jesus stogga og bad dei leia den blinde til han. Og då han kom innåt, spurde Jesus han: "Kva vil du at eg skal gjera for deg?" "Herre, lat meg få synet!" svara han. Jesus sa til han: "No skal du få synet! Trua di har frelst deg." Straks kunne han sjå, og han gav seg i lag med Jesus og lova Gud. Og alt folket som såg det, prisa Gud.

undefined

Den blinde mannen ved Jeriko

 

undefined

Mannen ropa på Jesus. Dei andre ber han teie still. Men Jesus vil gjerne høyre kva mannen vil.

 

undefined

Og då han kom innåt, spurde Jesus han: "Kva vil du at eg skal gjera for deg?" "Herre, lat meg få synet!" svara han. Jesus sa til han: "No skal du få synet! Trua di har frelst deg.

 

undefined

 Straks kunne han sjå, og han gav seg i lag med Jesus og lova Gud. Og alt folket som såg det, prisa Gud.

Teikningar/lysark: 4. klassingane ved Tonstad skule. Lærar: Turid Stakkeland.

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)