Sirdal Kyrkje
NMS-foreining feirar 70 år

NMS-foreining feirar 70 år

Publisert: 15. Februar 2005
Sundag 6. mars feirar kvinneforeininga til Misjonsselskapet på Tonstad 70 år.

Svanhild Jakobsen og Hanne Fodstad (bilete f. h.) som har vore med i til saman 70 år i misjonsforeininga, ønskjer velkomen til gudsteneste og påfølgjande jubileumsfest på kulturhuset. Der blir det rimeleg middag for heile familien. På programmet står elles allsang med songar frå den verdensvide kyrkja, og helsing frå områdeleiar Sverre Jakobsen. Svanhild Jakobsen som er leiar i jubileumsåret, lover også glimt frå historia til foreininga.
NMS skal ikkje arrangere noko eige offerveke i vår, og Svanhild oppmodar folk å stø NMS sitt arbeid på jubileumsdagen, anten på festen eller i kyrkja.
På gudstenesta skal Tonstad blandakor synge og konfirmantane delta. Misjonselskapet si kvinneforeining på Tonstad, vil at dette skal bli ein misjonsdag for heile familien.

PØR

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)