Sirdal Kyrkje
Blomster i kirka

Blomster i kirka

Publisert: 24. Februar 2005
Hva slags blomster skal vi pynte med i kirken? Dette er et spørsmål som dukker opp fra tid til annen. Vi har utarbeidet et forslag som kan brukes om det kan være til hjelp.

Ulike tider i kirkeåret har ulike tradisjoner. Tradisjonene er heller ikke like fra sted til sted. I sin bok "Kirken som bygg og bilde" har kirkekonsulent Arne Sæther skrevet et lite kapittel om blomster i kirken.
"Si det med blomster" heter det. Vi velger ulike blomster til en kjærlighetserklæring, en fødselsdagsgave eller en begravelse. Mange blomster har vært/er knyttet til et "avtalt" innhold. Noen er "lettleste" som f.eks at en rød rose knyttes til martyriet, mens den hvite lilje taler om uskyld. Andre blomster er mer "hemmelige" som f. eks at akeleien knyttes til Den hellige Ånd, eller at anemone forbindes med sykdom og død. Dette er noe kirkekunsten har benyttet seg av. Blomstene er vakre de pynter opp. I mange gamle kirker kan vi se vegger og himlinger som er helt dekorert med blomser og frukter."

Så langt Arne Sæther. Også andre har vært opptatt av blomstene og hvordan vi bruker dem i kirken. Det å pynte med blomster i kirkerom og på alter er en ganske ny skikk. Hva slags blomster skal det brukes? Skal det være avskårne blomster eller er det i orden med potteplanter og hva med kunstige blomster. Om dette vil det nok være ulike syn. Noen mener det ikke skal være jord på alteret. Arne Sæther sier et klart nei til potteplanter på alteret. Han begrunner det med at når blomstene visner har de oppfylt sin oppgave som hyllest og "offer". Sæther nevner også at det ofte er plassert for mange gjenstander på alteret, og mener at det bør vurderes om det er andre steder blomstene kan stå f. eks i krukker ved siden av alteret.

I 1986 gav Landbruksforlaget ut boka "Blomster i kirken" av Vera Molland m/fl. Forfatterne belyser blomster temaet ut fra flere vinkler. Vera Molland har i denne boka utarbeidet et forslag til blomstervalg for de ulike søndagene i kirkeåret. Dette forslaget har vi arbeidet videre med. Bruk dette forslaget som et forslag, kan det være noe dere kan ha glede av så er det flott.

Vera Molland skriver også litt om fargenes symbolikk. Fra gammelt av var det 5. liturgiske farger som hadde ulik betydning:

1. Hvitt - gulhvitt - gull - gyllent
Hvitt betyr renhet, herlighet glede og uskyld. Åpenbaringsboken 7,14 "vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod", Markus 9,3 "Jesu forklarelses farge". Hvitt er lysets farge. Egentlig er hvitt bare lys, ingen farge. Hvitt som liturgisk farge er da uttrykk for det ubrutte lys, den absolutte sannhet og hellighet. Åp 4,4 De som ble døpt i oldkirken, ble ikledd hvite klær. Liturgisk brukes hvitt ved gledesfester og vielser. Gull betyr overjordisk storhet, himmelen. Gull brukes derfor som bakgrunn på hellige personer, glorie. Gult likner gull og symboliserer liturgisk det evige lyset, Guds herlighet og makt. Gult er også det modne korns farge.

2. Rødt - purpur
Rødt er ildens, blodets og kjærlighetens farge - Guds farge som symboliserer hans kjærlighet. Liturgisk brukes det til pinse og på martyrdager. Purpur - guddomelighet - kongelig makt.

3. Grønt
Grønt er vårens, vekstens og håpets farge. Liturgisk er den nøytral og brukes når det ikke er angitt en bestemt farge.

4. Fiolett - blått
Fiolett betyr anger - bot - forberedelse - forventning. Liturgisk brukes den ved bots- og fastetider. Blått er himmelens og havets farge og leder tanken til himmelen og trofastheten. Blått brukes i blant liturgisk i stedet for fiolett.

5. Sort
Sort er sorgens og dødens farge.

La dette være med som bakteppe når vi velger blomster for å pynte kirkerommet til gudstjeneste. Så må man også leve i en spenning mellom hva som ville vært flott og hva som er mulig innenfor de ressurser en har til rådighet. Men vi må ikke glemme hvorfor vi samles for å feire gudstjeneste - det er til Guds ære.

Per Øistein Rogstad

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)