Sirdal Kyrkje
Nye Alpha-kurs til hausten?

Nye Alpha-kurs til hausten?

Publisert: 14. Mars 2005
Syskenringen har satt ned ei arbeidsgruppe som skal ha hovudansvaret for å planleggje eit nytt Alpha-kurs til hausten. Med i gruppa er Ann Karin Sele, som også hadde ei sentral rolle i Alpha-kurset i fjor. Før sommaren vil det bli endeleg bestemt om det blir eit nytt kurs.

undefinedRuth Lillian Hompland er leiar for Tonstad Indremisjon

Syskenringen (tverrkyrkjeleg leiargruppe) kjem før sommaren til å bestemme seg om ein skal arrangera nye Alpha-kurs til hausten. Ann Karin Sele og Ruth Lillian Hompland har fått i oppgåve å sjå nærare på saka. Dei skal trekkje til seg 1-2 andre personer som også skal delta i planleggjinga. Kurset i fjor fekk gode tilbakemeldingar.
Syskenringen ynskjer spesielt at unge/vaksne skal melde seg på denne gongen. Ein vil denne gongen også vurdera om ein skal arrangerer kurset annakvar veke i staden for kvar. Dersom du som les dette kunne tenkje deg å vere med på kurset, er det fint om du allereie no siganliserar dette til Ann Karin sele: 48 18 78 90 eller Ruth Lillian Hompland: 99 51 08 23. Kanskje kan du tenkje deg å vere med å hjelpe til med gjennomføringa av eit eventuelt nytt kurs? Då er me også svært takksame om du tek kontakt med ein av desse to.

Relaterte linker:
Fine Alpha-kvelder
Meld deg på Alpha-kurs! (2004)

Per Sverre Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)