Sirdal Kyrkje
Over 39 tusen til bekjempelse av menneskehandel

Over 39 tusen til bekjempelse av menneskehandel

Publisert: 15. Mars 2005
Konfirmantene og andre voksne tok i ettermiddag og i kveld noen viktige skritt til inntekt for Kirkens Nødhjelp sitt arbeid med bekjempelse av menneskehandel.

Elen Renate Liland var en av 27 bøssebærere i Sirdal som gjorde en flott innsats. På bildet får hun en bøsse av Anders Berg i den lokale KN-komiteen.

Innsamlingsresultatet:

Øvre Sirdal: 16.353,50
Tonstad: 22.871

Totalt for hele Sirdal, kroner 39.224,50

Dette er nesten helt likt som fjoårsresultatet. Da kom det inn ca.200,- mer. Folk i Øvre Sirdal gav ca. 3.000 mer enn det de gav i fjor. På Tonstad gav de tilsvarende mindre. Likevel, et flott resultat!

Det vil også bli tatt opp offer til Kirkens Nødhjelp ved gudstjenestene palmesøndag.

Bilder

Tusen takk til dere som var bøsssebærer!
Tusen takk til dere som gav!

Med hilsen for KN-komiteen i Sirdal,
Per Sverre Kvinlaug

Lokalkomiteen: Steinar Tjomlid, Anders Berg og Per Sverre Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)