Sirdal Kyrkje
Allsongkveld

Allsongkveld

Publisert: 29. Mars 2005
Velkomen til allsong- og salmekveld med Åge Haavik og Tonstad Blandakor i Tonstad kyrkje torsdag 7. april kl 19.30 Åge Haavik er ein kapasitet når det gjeld kunnskap om salmeskatten vår.

Tonstad sokneråd innbyr til ein kveld med mye allsong. På programmet står både kjende og nye salmar. Åge Haavik er statsstipendiat med salmar og liturgi som arbeidsområde. Han er ein engasjerande og dyktig forteljar. Han har vore ein pådrivar med arbeidet med dei nyaste salmebøkene i kyrkja. Han fortel gjerne om korleis dei forskjellige salmane har blitt til.

Det er gode grunnur til å legge turen til Tonstad kyrkje denne kvelden for eit spennande møte med vår allsidige salmeskatt.

Per Øistein Rogstad

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)