Sirdal Kyrkje
Påskefest og glede

Påskefest og glede

Publisert: 5. April 2005
På sundag var det påskefest med mange born tilstades i Tonstad kyrkje. 4-råingane fekk utdelt boka "Mi eiga kyrkjebok". Sjå bilete frå samlinga.

4-åringane fekk utdelt boka ”Mi eiga kyrkjebok”. Søndagsskulen deltok med informasjon og flanellograf. Familiegudstenesta var ei feststund frå byrjinga til slutt. Det kom born inn i prosjesjon med påskeliljer som blei festa på trekorset som stod framme i kyrkja. Songane som var valde ut til gudstenesta var kjende påskesongar, og barnekoret hadde fine songinnslag, songar prega av glede: Halleluja, halleluja, det er påsketid og glede, halleluja, halleluja,! Nå er Jesus her tilstede. Han stod opp igjen fra graven og beiseiret dødens makt Nå kan alle sammen vite. Det er sant alt han har sagt (Halleluja!).
Denne dagen var det to born som blei døypt. Det var også ei fin påminning om korleis Gud tek imot oss: ”La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til”.(Mark 10,14). På bilete ser vi stolte 4-åringar som fekk utdelt ”Mi eiga kyrkjebok”. Turid Skregeli i undervisningsutavlet var med på utdelinga.       

Bilete

Per Sverre

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)