Sirdal Kyrkje
Mange ringer Kirkens SOS

Mange ringer Kirkens SOS

Publisert: 12. April 2005
Tallene fra 2004 viser hele 164 000 hendvendelser til Kirkens SOS. Det er en økning på ti prosent.


Generalsekretær Nora Blaasvær ser økningen i sammenheng med at organisasjonen fikk mye oppmerksomhet under fjorårets TV-aksjon "Hjerterom".
- Selv om det høye innringertallet kan ses på som et uttrykk for at mange har det vanskelig, velger vi i Kirkens SOS å se på det som en positiv tendens at folk snakker om det som berører dem i stedet for å gå alene med de vanskelige følelsene, sier Blaasvær til KPK.
Det er omtrent like mange menn som kvinner som ringer inn, noe Blassvær tror skyldes at det er større aksept i samfunnet i dag for å være opptatt av hvordan man har det og å si at alt ikke alltid er bare bra. Et annet moment er at dette er et lavterskeltilbud som sikrer full anonymitet. - Det er ikke alt som trenger behandling. Å dele smerte, følelser, tanker og fortvilelse har i seg selv en verdi, sier Blaasvær til KPS

Per Sverre Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)