Sirdal Kyrkje
Imf har kretsårsmøte på Tonstad

Imf har kretsårsmøte på Tonstad

Publisert: 3. Juni 2005
11.-12. juni arrangerer Flekkefjord Indremisjonskrets sitt årsmøte på Tonstad. Hovudtalar er undervisningskonsulent i Indremisjonsforbundet (Imf) Jostein Skutlaberg (bilete).

Det er Tonstad Indremisjon som er vertskap for arrangementet på Tonstad bedehus. Leiar Ruth Lillian Hompland skal ha ei helsing til årsmøtet.
På programmet er det tradisjonelle årsmøtesaker og drøftingar om indremisjonsarbeidet i kretsen. På laurdag kveld er det møte med Jostein Skutlaberg. Det blir song av den unge kvinesdalsjenta, Kristin Hauan, og Trygve og Turid Nedland frå Gyland. På sundag blir det gudsteneste i Tonstad kyrkje med Sigurd Flydal. Jostein Skutlaberg taler på gudstenesta. Heile årsmøtet blir avslutta med song og musikk-møte på Tonstad bedehus. Årsmøtekoret som blei starta i samband med Indremisjonsforbundet sitt årsmøte på Tonstad for nokre år sida, blir å høyre både i kyrkja og på avslutningsmøtet.

PØR

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)