Sirdal Kyrkje
Vegkyrjesesongen er over

Vegkyrjesesongen er over

Publisert: 9. August 2005
91 var innom Tonstad kyrkje og 364 besøkte Kvævemoen kapell i sommar. Dermed har vi sett punktum for den åttande sommaren med vegkyrkje i kapellet.

Det blei ny besøksrekord i Tonstad kyrkje i sommar med 91 innom kyrkja i løpet av dei fire vekene. Som dei siste to åra, var kyrkja open to timer tre dagar i veka. Tysdag 26. juli var 17 innom, mens heile 21 var innom 4. august. Elles varierte besøket frå ingen og opp til tolv. Kyrkja er bare open to timer tre dagar i veke i fire veker.

Kvævemoen kapell var ope seks dagar i veka, og fem timar på kvardagar og fire timar på sundag. Diverre var det ein del mindre besøk i kapellet enn det har vore dei to siste åra. Likevel er det mange hyggelege og blide folk som kjem innom, og er takksame for å finne ei open kyrkjedør. Det fleste som stoppar innom er norske, men elles er det mange frå Danmark og Tyskland. I tillegg har vi i sommar hatt besøkande frå Frankrike, Latvia, Storbritania, Tsjekkia, Nederland og Østerrike.

Nå må sokneråda sette seg ned og drøfte om ein ønskjer å halde fram med tilbodet neste sommar.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)