Sirdal Kyrkje
Gravregister på internett

Gravregister på internett

Publisert: 23. August 2005
Som fjerde kyrkjelege fellesråd i landet og første på Agder, kan no Sirdal kyrkjelege fellesråd gje publikum tilgang til å søke i gravregisteret ved kyrkjegardane. Det er bare opplysningar om namn, fødsels- og dødsdato på dei avlidne som er tilgjengelege.

På nettstaden under flippen kyrkjegardane, kan du søke på gravregisteret på kyrkjegardane i kommunen. Dersom du vil sjå nærare på dette, kan du anten følgje denne lenka eller gå inn via flippen kyrkjegardane. Vi håpar denne tenesta kan vere interessant for mange.

PØR

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)