Sirdal Kyrkje
Samlivskurs i Sirdal og Kvinesdal

Samlivskurs i Sirdal og Kvinesdal

Publisert: 31. August 2005
Samlivskursene LEVEL har som formål å gi flest mulig stabile og trygge samliv. Kurset ble utviklet av kapellan Anders Mathias Larsen for en stund siden. Nå har Sirdal og Kvinesdal inngått et samarbeid om å tilby disse kursene.

Kom utfordringen i forkjøpet og bli bedre rustet til å takle problemene når de dukker opp! Små uoverensstemmelser kan vokse seg store og uhåndterlige.
Dessuten har alle forhold nytte av inspirasjon og oppfrisking.
Alt godt kan bli bedre!

LEVEL har en egen hjemmeside på internett.

LEVEL er et konsept som har til hensikt å gi flest mulig par hjelp til å leve i stabile og trygge samliv. Gjennom ulike typer parkurs som er utviklet av fagfolk, vil en lære seg verktøy for kommunikasjon og konfliktløsing.

LEVEL har også et eget undervisningsopplegg rettet mot elever i videregående skole, som gir relevant innføring i samlivsstoff.

LEVEL er et samarbeid mellom de lokale fagmiljøene som arbeider med samlivsspørsmål i kommunen, familiekontoret, den videregående skolen og kirken. LEVEL ledes av et team på 7 personer fra disse miljøene. Arbeidet har sin faglige forankring i Samlivssenteret på Modum Bad.

LEVEL er et tilbud til alle par i ulike livsfaser!

LEVEL skal først og fremst ha en forebyggende effekt og kan dermed ikke erstatte terapeutisk behandling for par i store kriser.

LEVEL er for de som stort sett har det bra, men som kan få det bedre - de som ønsker inspirasjon og fornyelse, hjelp og oppmuntring i forholdet.
 
Level konseptet  ble utviklet av kap. Anders Mathias Larsen  våren 2004. I løpet av sommeren og høsten ble konseptet utviklet til et konkret prosjekt, som fikk økonomisk støtte fra Staten, Vest Agder fylkeskommunen og Kvinesdal kommune allerede høsten 2004. Prosjektet fikk sin formelle oppstart 1. nov 2004 med Anders Mathias Larsen som prosjektleder på heltid.

I Sirdal er det vikarierende helsesøster Lena Knutsen som er kontaktperson. - Levekårsutvalget skal bli orientert om prosjektet på førstkommende møte. Vi håper at kommunen også vil tilby gratis kurs for sine ansatte, sier hun til Sirdølen.

Det går også an å ta kontakt med kirkesenteret for mer informasjon. Vi treffes på tlf: 38371600. Vi har lagt ut en egen link til LEVEL på vår webside. Klikker du der kommer du rett til LEVEL-siden på internett.

 

Per Sverre Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)