Sirdal Kyrkje
Ubedne gjestar på plakattavla

Ubedne gjestar på plakattavla

Publisert: 7. September 2005
Utanfor Kyrkjesenteret har vi ei plakattavle som vi har hatt eit uvanleg problem med. Vi oppdaga for ei tid tilbake at det blei hol i plakatene etter nokre dagar, men vi forstod ikkje korleis det gjekk til. Bilete viser tydeleg kven som står bak hola.

undefined

I førstninga lurte vi på om det var nokon som klarte å rive hol i plakaten, men det verka litt underleg. Plakaten på bildet er ikkje noko ekstremt tilfelle og det skuldast at den bare har hengt oppe i eit døgn. Er det nokon som har vore borte i noko liknande med papirspisande sneglar? Nå må det nemnast at tavla står svært nær ein hekk kor sneglane trivst godt. Ønskjer dei forandring i kosten eller kva er årsaken til at dei går laus på plakatane? På bildet er to fyrer godt i gang med gudstenesteplakaten for denne veke. Er det nokon som har vore borte i liknande historiar, hører vi gjerne frå dykk.

undefined

Dette bilete er teken to dager etterpå!

PØR

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)