Sirdal Kyrkje
Barn til Nattverd?

Barn til Nattverd?

Publisert: 1. Oktober 2005
Mange har spørsmål om dette. Kan barn vere med på nattverd? Sokneprest Sigurd Flydal skriver om barn og nattverd i denne artikkelen.

Kor gamle må dei vere? Når kan dei fylgje vaksne? Når kan dei gå åleine? Korleis skal ein førebu barna? Korleis gjer ein det? Korleis smakar vinen? Er dette eigentleg noko for barn?
Gudstenesteutvalet på Tonstad ynsker å gjere ordninga med barn og nattverd meir kjent. Tysdag 11. oktober kl.16:00 inviterer vi alle interesserte, foreldre og barn, til å bli meir kjent med nattverd. Vi møtest i kjellaren på bedehuset til tomatsuppe og brød. Presten vil fortelje om nattverd. Så går vi opp til kyrkja og øver litt på det som skal skje på gudstenesta 23.oktober. Då skal det vere nattverd og barn kan vere med. Kanskje har nokon lyst å bere inn dåpskanna eller nattverdbrød? Kanskje har nokon lyst til å lese eller synge eller dramatisere. Vi øver på korleis ein gjer det, når ein skal vere med på nattverd. Kanskje vil nokon smake på nattverdbrød eller nattverdvin.


Sigurd Flydal

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)