Sirdal Kyrkje
Vil bruke nye bibeloversettinger i gudsteneste

Vil bruke nye bibeloversettinger i gudsteneste

Publisert: 15. November 2005
Både Tonstad og Øvre Sirdal sokneråd går inn for å delta i forsøksordningen med å lese fra Nytestamentet 2005 i gudstenesta fra 1. sundag i advent 2005 til siste sundag i kyrkjeåret 2007.

Slik lyder vedtaket soknerådet har gjort i denne saken.

Kirkerådet har vedtatt at det som liturgisk forsøkssak gis anledning til å lese de nytestamentlige tekstene i gudstjenesten i Den norske kirke fra Det Norske Bibelselskaps nye utgave av Det nye testamentet. Bispemøtet har gitt sin tilslutning til vedtaket. Også andre kirkesamfunn inviteres til å ta det nye NT i bruk.

Forsøksperioden varer fra og med Første søndag i advent 2005 til og med Siste søndag i kirkeåret 2007. Etter at forsøksperioden er avsluttet, kan den enkelte forsøksmenighet selv velge om en vil fortsette å bruke NT05 frem til ny tekstbok foreligger. Tekstene fra Det gamle testamentet skal fortsatt leses fra den ordinære utgaven av Kirkeårets tekster.

En samlet utgave, med både NT og GT, skal være ferdig i 2010.

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)