Sirdal Kyrkje
Korleis skal gudstenestelivet i Lunde kyrkje vere?

Korleis skal gudstenestelivet i Lunde kyrkje vere?

Publisert: 29. November 2005
Er det mogleg å tenkje seg alternative samlingar i tillegg til ein del faste arrangement? Øvre Sirdal sokneråd har drøfta saken, og vil nå spørje folk i "Lunde" kretsen.

Soknerådet har peka ut ei gruppe som skal arbeide videre med denne saken. Er det mogleg å tenkje seg alternative samlingar i tillegg til å leggje ein del faste arrangement som t.d. lysmesse, skjærtorsdag, utdeling til seksåringane, konfirmasjonsgudsteneste og eventuelt konfirmantpresentasjon? Spørsmålet går nå til folk som kan ha tankar om dette. Etter jul ønsker "arbeidsgruppa" å invitere småbarnsfamilier i "Lunde" kretsen til samtale om utstyr/arrangement, kyrkjekaffe/brus.

Skulle du som les dette ha noko tankar om dette, er det bare å ta kontakt med oss på kyrkjesenteret. De er velkomne til å ringe, skrive brev/mail eller stikke innom!

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)