Sirdal Kyrkje
Skreiv lokal kyrkjehistorie!

Skreiv lokal kyrkjehistorie!

Publisert: 6. Desember 2005
På ei juletilstelning for dei tilsette og sokneråda i Sirdal i ettermiddag, hadde Fidjeland ei siste helsing på vegne av "Sirdal kyrkjelege fellesråd". 1. januar blir rådsstrukturen nemleg endra.

Dagleg leiar i Sirdal kyrkjelege fellesråd, Per Øistein Rogstad gjorde på muntert vis eit lite nummer av at det faktisk var ei "verdenshistorie" som blei skreven då Aud Ingrid Fidjeland skulle halde ei helsing på vegne av rådet som etter jul får nytt namn. Dei to sokna i Sirdal; Øvre Sirdal og Tonstad, blir frå 1. januar slått saman til Sirdal sokn. Det nyvalde Sirdal sokneråd får oppgåvene både til dei gamle sokneråda og fellesådet. Elles kosa dei tilsette, det gamle soknerådet og det nyvalde seg, med ribbe og herlig risgruat til dessert på Tonstadli ungdomssenter i ettermiddag.

Etter samlinga hadde det nye soknerådet eit kort konstituerande møte. Aud Ingrid Fidjeland blei valt til ny leiar for Sirdal sokneråd og Ola Lindeland blei valt til nestleiar.

Bilete fra samlinga

Per S. K

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)