Sirdal Kyrkje
Nå er det Sirdal sokn

Nå er det Sirdal sokn

Publisert: 11. Januar 2006
1. januar 2006 var ein kyrkjehistorisk dag i Sirdal. Frå den dagen er Sirdal samla i eitt kyrkjesokn.

46 år etter at dei to gamle kommunane Øvre Sirdal og Tonstad blei til Sirdal kommune, er Sirdal blitt eitt kyrkjesokn.
Vi vonar at dette felles soknet kan skape ein ny glød i kyrkjelydsarbeidet i Sirdal. Ei viktig utfordring er å ta vare på det lokale engasjementet i dei "gamle" sokna. Samstundes ligg det no til rette for å styrke kontakta på langs av dalen. Nå stiller ein med blanke ark og kan tenke nye tankar om det å høyre til i ein kyrkjelyd. Av og til kan det være flott å gjere ting i lag for heile dalen. Kanskje kan det bli lettare å gå på gudsteneste i anna kyrkje enn der ein pleiar. Til dømes kan det vere ein flott start og møtest til gudsteneste i Lunde kyrkje førstkommande sundag

PØR


 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)