Sirdal Kyrkje
Nye Alpha-kurs til hausten?

Nye Alpha-kurs til hausten?

Publisert: 17. Februar 2006
Representantar frå dei ulike kyrkjesamfunn og forsamlingar på Tonstad (Syskenringen), vil nå arbeide med spørsmålet om dei skal arrangere nye Alpha-kurs til hausten.

Syskenringen gjennomførte hausten 2004 kurs på Tonstadli ungdomssenter. Då var det om lag 20 deltakarar påmelde. Tilbakemeldingane frå dei var eintydige: Dette er eit kurs som ein kan anbefale for andre!
Kurset tek opp ein del spørsmål.
”Livet…stiller oss overfor mange vanskelige spørsmål. Om meningen med det hele, om døden, om Gud- og hvem er nå egentlig denne Jesus? Mange velger å leve med sine spørsmål, men for mange kommer tider da man trenger svar som er til å stole på. ALPHA-kurset er et sted der du kan finne svar på dine spørsmål”. Sitatet er henta i frå Alpha Norge.
Hadde dette vore noko for deg? Denne gongen tenkjer Syskenringen på at målgruppa skal vere unge-vaksne, men alle som vil kan melde seg på!
Medan Syskenringen er i ”tenkjeboksen”, kan jo eventuelt du som les dette tenkje over om dette kan vere noko for deg? Anten som deltakar eller som medhjelpar på eit slikt kurs. Då hadde det vore veldig fint om du tok kontakt med kyrkjesenteret, eller nokon andre i dei andre forsamlingene. Det kan vere viktige innspel i forhold til om vi skal arrangere nye kurs til hausten.

    PSK

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)