Sirdal Kyrkje
Til bedrifter i Sirdal

Til bedrifter i Sirdal

Publisert: 8. Mars 2006
Du kan vere med på å gje dei ein ny start! Dette er ei spesiell melding til bedrifter/næringsverksemd i Sirdal. Kirkens Nødhjelp innbyr til å støtte fasteaksjonen. Les meir om saka.

Kirkens Nødhjelp oppmodar bedrifter til å støtte ved å ”kjøpe” startpakker med symaskinar eller verktøykasser som ungdomane får etter avslutta yrkesopplæring i prosjekta våre. Ungdomane blir følgt opp i fleire år etter at dei mottar startpakka, slik at dei får den naudsynte rettleiinga og oppfølginga dei treng.
Kvar startpakke kostar 2.000,- og alle bedrifter som støttar, vil få eit bevis som kan hengast på veggen. Din bedrift kan medverke til at mange unge får ei moglegheit for ein ny sjanse!


For meir informasjon kontakt gjerne oss på kyrkjesenteret v/ Per Sverre

tlf: 38371603


    psk

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)