Sirdal Kyrkje
Kirkedag for unge og eldre

Kirkedag for unge og eldre

Publisert: 15. Mars 2006
Over 200 mennesker deltok på kirkedagen som Sirdal menighetsråd arrangerte på søndag. Det var lagt opp til to arrangement samme dag. Kristin Valle Åtland sang solo under allsangkvelden. Ho var ikledd pakistansk kjole for anledningen.

Ideen om en egen kirkedag i Sirdal ble til da en oppdaget at menigheten skulle arrangere to større arrangement på en og samme dag. I tillegg ville nye Sirdal menighetsråd markere at de nå er slått sammen til en menighet. På søndag ringte kirkeklokkene inn både til familiemesse og til allsangkveld med årsfest.

Ungdommen medvirket
Familiemessen ble ledet av sogneprest Sigurd Flydal. Underveis deltok barn og ungdom med forskjellige innslag. Konfirmantene hadde flere oppgaver. I forkant av gudstjenesten var noen med og blant annet tente lysene i kirken og hadde andre oppgaver som en kirketjener har. En var kirkevert og tok i mot folk ved inngangen, og andre deltok med lystenning, tekstlesing og var med under forbønnen. En jenteflokk i alderen 11-13 år deltok med flott sang under ledelse av Kristin Valle Åtland.  Alle i 4. klasse ved Tonstad skole hadde fått spesiell invitasjon til å komme. De fikk utdelt heftet Sjekk kyrkja. Det var dåp og nattverd under gudstjenesten. Runar Ovedal ble døpt.

undefined

Bone-Vox viste ekte sangglede. De sang blant annet Come along, en  negro spiritual.

Sang om håp
Tonstad Blandakor ledet an da kirkedagen ble avsluttet allsangkveld i kirken. Inge Sunde løftet flere av sangene med glimrende perkusjon. Også Kristin Valle Åtland, Sven Egil Testad og Sigurd Flydal beriket kvelden med sine solistinnslag.  Mange av sangene var hentet fra den verdensvide kirken, og tekstene knyttet seg opp mot temaet håp. I kirkeåret er det nå fastetid, og det kom til uttrykk gjennom sangene, men også gjennom informasjon og bønn. Det ble tatt opp kollekt til Kirkens Nødhjelp ved utgangen. Pengene skal gå til hjelpearbeidet som pågår i Øst-Afrika, der FN anslår at 17,5 millioner mennesker står i fare for å dø av tørke og sult.

Kirkehistorisk årsfest
Før kirkedagen var over fortsatte menigheten med kveldsmat og årsfest på bedehuset. – Dette er en historisk dag for oss, sa leder for Sirdal menighetsråd, Aud Ingrid Fidjeland, da hun ønsket velkommen til årsfesten.

Med blanke ark
Ved nyttår ble Øvre Sirdal menighet og Tonstad menighet slått sammen til en menighet. På søndag var det første gang menighetene var samlet til samme årsmøtet. Det skjedde 46 år etter at de to gamle kommunene Øvre Sirdal og Tonstad ble til en kommune.
At en nå stiller med blanke ark og kan tenke nye tanker om det å høre til i en menighet, var noe av det som kom frem i årsrapportene.

Per S. Kvinlaug

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)