Sirdal Kyrkje
Elevar utforska kapellet

Elevar utforska kapellet

Publisert: 1. Juni 2006
Kvar er det som skjer i bilete? Jo, ein 4. klasse elev på Sinnes skule har teke seg inn i eit av Kvævemoen kapell sitt mange spanande rom! Lærar Sølvi viser henne noko.

undefined

På tysdag  var 4. klasse ved Sinnes skule på besøk i Kvævemoen kapell. Her utforska elevane kapellet nærare. Opplegget "Sjekk kyrkja" er laga spesielt for å bli betre kjend med si eiga kyrkje/kapell. På bilete ser me ein av elevane som fekk prøve å dra i kyrkjeklokkene. Lærar Sølvi hjelp til.

Det var underteikna som hadde samlinga, og sokneprest Sigurd var med å sa noko om prestedrakta og dåpen. Det virka som elevane syntes det var spananda og oppdaga noko dei ikkje visste om kapellet. Dei hadde førebudd seg med nokre spørsmål som dei fekk svar på då dei kom til kapellet.

På sjølve samlinga fekk dei ulike oppgåver, og var både inne og utanfor kapellet. Sjå bilete frå samlinga.

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)