Sirdal Kyrkje

Kyrkje-stat tilhøvet opp til lokal vurdering

Publisert: 29. Juni 2006
Sirdal sokneråd har bedt ei lokal arbeidsgruppe å utarbeide eit høyringsutspel om temaet stat og kyrkje.

Soknerådet i Sirdal har bedt Brynhild Berg, Aud Ingrid Fidjeland, Ola Lindeland, Sigurd Flydal og Per Øistein Rogstad om å sitje i arbeidsgruppa. Dei skal kome med forslag til korleis ein skal legge opp prosessen lokalt fram mot avlegging av høyring. Gruppa skal kome med framlegg til høyringsuttale for soknerådet til hausten.

Per Sverre Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)