Sirdal Kyrkje
Vurderer ei anna fordeling av gudstenesta

Vurderer ei anna fordeling av gudstenesta

Publisert: 21. September 2006
Soknerådet er positive til å vurdere ei anna fordeling av gudstjenester mellom dei ulike kyrkjebygga. Det vedtok dei på eit møte dei hadde nyleg.

Rådet utfordra gudstenesteutvalet på sist møte å kome med innspel til fordeling av gudstenestene. I tilleg ba de gudstenesteutvalet om å sjå nærare på å få til samlingar i ei av kyrkjene dei sundagane soknepresten har fri. Dette kom fram etter at soknerådet hadde ei evaluering av gudstenestene og samlingane som var i vår og i sommar. Den nye gudstenesteordninga har no vore i gong dette halvåret. Det er ikkje lenger vikar for soknepresten når han har fri eller ferie.
Det har blitt ein utfordring å få til ein jamn gudstenesterytme i Sirdal om sommaren. Også i elles i året vil det bli litt meir ujamn rytme, sidan soknepresten har fri ein gong i månaden utan fast vikar.

Soknerådet har fått flerie positive signal om friluftsgudstenestene. Ein bør kontakte Valle og Bykle for å fohøyre seg om det kan vere aktuelt å ha nattverd på friluftsgudstenesta på Roskrepp, heiter det i vedtaket som soknerådet har gjort.

psk

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)