Sirdal Kyrkje
Utabeidar strategi i bispedømmet

Utabeidar strategi i bispedømmet

Publisert: 29. September 2006
Kyrkjeverge i Sirdal, Per Øistein Rogstad, er med og legg strategien i Agder og Telemark bispedømmeråd. Rogstad blei i mai i år vald inn i bispedømmerådet for 4 år.

Rådet hadde sitt konstituerande møte i sommar, og skal i løpet av hausten ha 4 møter. Ei av hovudoppgåvene , ved sida av tilsetjing av prester og budsjettvedtak, er å utarbeide strategi for perioden 2007-2010. Bispedømmerådet er også Agder og telemarks utsendingar til Kyrkjemøte i november. Her skal også Rogstad delta.

Agder og Telemark bispedømmeråd består av fylgjande medlemmar:
Terje Hærås, 51 år, personalsjef ved Modum bad
Jorund Andersen, 32 år, lagssekretær i Norges Kristelige student- og skoleungdomsslag og student ved MF
Stein Rensertsen, 46 år, sokneprest
Per Øistein Rogstad, 41 år, kyrkjeverje
Jan Olav Olsen, 55 år, rektor på ungdomsskule
Iselin Aartun, 18 år, student

Denne gangen er Telemark og begge Agderfylkene reprsentert i rådet. Det er god spreiing geografisk og i alder.

 

Per Sverre Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)