Sirdal Kyrkje
Nytt undervisnings- og konfirmantutval

Nytt undervisnings- og konfirmantutval

Publisert: 14. Desember 2006
Torill Tjørhom, Trine R. Ousdal, Laila Øksendal og Ester Tjørhom har sagt seg viljuge til å vere med i det nye undervisnings- og konfirmantutvalet i Sirdal sokn. Ester (bilete) har tidlegare vore med i Øvre Sirdal undervisningsutval.

I tillegg til desse 4 personane, skal kyrkjelydsarbeidaren vere med i dette utvalet. I januar 2007 skal dei ha sitt fyrste møte, og her vil dei då konstituera seg.
Kyrkja er inne i ei spanande tid i forhold til dette med trusopplæringsreforma. I Sirdal vil vi framleis arbeide med spørsmålet om korleis vi best kan drive ei trusopplæring for dei som blir døypt i vår kyrkjer.

I eit møte i haust, vedtok soknerådet retningslinjer for dette felles utvalet for heile soknet.

Per Sverre Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)