Sirdal Kyrkje
Øvingstidar for kora

Øvingstidar for kora

Publisert: 12. Januar 2007
Dei forksjellige kora i kyrkjelyden er i gong med våresemesteret. Her er barnekoret i aksjon under familiegudstenesta i Tonstad kyrkje i fjor då det var påskefest.

Korøvingar
våren 2007

Blandakoret øver kvar torsdag kl 19.30 på Tonstad skule.

Ungdomskoret øver anna kvar tysdag kl 18.00 på Tonstad bedehus.

Bone-Vox (5.-7.klasse) øver tysdagar kl 13.50 på Tonstad skule.

Tonstad Barnekor (1.-4. klasse)
øver onsdagar kl 17-18 på Kulturhuset.

Sing Bell (Frå 1. klasse) anna kvar tysdag kl 17 på Sinnes skule.

Små Godt (5.-7. klasse) tysdagar kl 18.30 på Sinnes skule.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)