Sirdal Kyrkje
Første møte i nytt utvalg

Første møte i nytt utvalg

Publisert: 15. Januar 2007
Det er nedsatt eit nytt utval i kyrkjelyden vår. Undervisnings- og konfirmantutvalet heiter det, og det er beståande av 5 medlemmar. Dei hadde sitt fyrste møte i sist veke. på bilete ser vi eit av medlemma i utvalet, Torill Tjørhom.

Etter den nye omleggjinga av organisasjonsstrukturen i kyrkjelyden, ville soknerådet at det skulle bli eit felles undervisnings- og konfirmantutval i kyrkjelyden. Med i utvalet er Laila Øksendal, Ester Tjørhom, Trine R. Ousdal, Torill Tjørhom og kyrkjelydsarbeidar Per Sverre Kvinlaug. Trine R. Ousdal blei vald til leiar.

Utvalet har fått eit mandat av soknerådet, og har ansvar for trusopplæringsarbeidet i kyrkjelyden.
På det fyrste møtet brukte dei ein del tid til å sjå nærare på dei tiltaka som allereie er i gong for born og ungdommar i kyrkjelyden vår. Framover vil dei arbeide for å utvikle desse tiltaka, og spesielt ha eit ansvar i forhold til konfirmantarbeidet.

Per Sverre Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)