Sirdal Kyrkje

Minnestein over Rasmus Vardal

Publisert: 8. Februar 2007
Det kan bli reist ein minnestein ved Tonstad kyrkje over Rasmus Vardal. Foreiningen Romanifolkets Kystkultur har eit ønske om dette, og har no fått tillatelse av soknerådet til dette.
Sirdal sokneråd handsama saka nyleg, og gjekk inn for at det kan bli reist ein enkel minnestein ved kyrkja. Dei meiner det bør gå fram av teksta på minneplata at Rasmus Vardal er gravlagd ved Tonstad kyrkje.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)