Sirdal Kyrkje
Sirdølene gav 44 tusen

Sirdølene gav 44 tusen

Publisert: 28. Mars 2007
Sirdølene har stor gjevarglede. Det viste de også under fasteaksjonen i går ettermiddag og kveld. Espen, ein av konfirmantane, saman med andre ungdommar og vaksne bøsseberarar, samla inn nesten 44 tusen kroner.

Resultatet er veldig bra. Det er ein liten nedgang i forhold til rekordåreyt i fjor med 47 tusen kroner, men likevel er det et utrolig flott resultat. Det er me utrulege takksame for, og me takkar både bøsseberarane og folk som støtta aksjonen. I år er det dei oversette krisa som verden overser som er i fokus for Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Midlane som blei samla inn skal gå til mennesker i det tørkeramma Kenya, burmesiske flyktninger i Thailand, flyktninger i Sudan (Darfur) og til befolkninga i Guatemala som er ramma av jordras og flom.

Tusen takk til de alle som støtta fasteaksjonen!

BILETE FRÅ INNSAMLINGSAKSJONEN

Med helsing for den lokale KN.komiteen (Anders Berg, Steinar Tjomlid og underteikna)
Per Sverre Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)