Sirdal Kyrkje
God oppslutning om påskeandaktane

God oppslutning om påskeandaktane

Publisert: 10. April 2007
Nærare 100 kom på Familiesamlinga på Sirdal Fjellmuseum på påskeaftan. Det var fjerde året for denne samlinga. Frammøte tyder på at dette har blitt et fast innslag for mange i påsken. Også ved de andre påskeandaktane i Sirdal var det mange som møtte fram.

undefined

Øystein Ro på trekkspill og prest og andaktsholder Lauritz Bauge sørget for at det ble et flott og trivelig påskearrangement.

På tross av snømangel møtte 18 fram til påskeandakt på Raubestøl på Øksendalsheia. Det var 24 gang det blei arrangert påskeandakt der. Som tidligere år var det Tore Haughom som hadde andakt. 

undefined

Neste år blir det 25 års jubileum for andakten der. Ellers var det andaktar i Ålsheia på skjærtorsdag ved starten av Sirdalsløpet ved påskeprest Berit Espeset. På langfredag hadde Sigurd Flydal påskesamling på Kvinen Turiststasjon. Om lag 100 deltok på samlinga der. På Josdal på påskeaften hadde Hanne Fodstad andakt i hyttegrenda på Josdal. Også der var det godt frammøte. Det er flott å kunne samles om påskens budskap i kirker og Guds frie natur.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)