Sirdal Kyrkje
Sirdal - grøn kyrkjelyd

Sirdal - grøn kyrkjelyd

Publisert: 11. Mai 2007
Soknerådet har vedtatt at Sirdal skal bli ein grøn kyrkjelyd. Under årets fasteaksjon blei alle kyrkjelydane i landet utfordra til det, og Sirdal blei nr to som registrerte seg, berre slått av Paulus menighet i Oslo.

Sirdal sokneråd gjorde vedtak om dette på møtet 7. mars. Alle kyrkjelydane i landet blei utfordra til dette gjennom årets Fasteaksjon. Sirdal var faktisk den andre kyrkjelyden i landet som meldte seg som grøn kyrkjelyd. Ein blei slått på målstreken av Paulus kyrkjelyd i Oslo.
Det er utarbeidd ein handlingsplan som tar opp temaer og prioriteringar innan: Gudstenesteliv, diakoni og undervisning, innkjøp, energi, transport og avfall.

Det mest synlege resultatet så langt er utplassering av kompostbinger på alle kyrkjegardane. I tillegg vil soknerådet også prioritere mellom anna desse sakene:
Reinhald utan bruk av kjemikaliar.
Bruke såkalla fairtradeprodukter som t.d rettferdig kaffi.
Feire skaparverkets dag
Velje miljømerka produkt når slike finns
I alt 27 små og store tiltak, har soknerådet gått inn for i innarbeida i handlingsplanen. Denne planen kan du finne her.
PØR

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)