Sirdal Kyrkje
Elevar utforska Tonstad kyrkje

Elevar utforska Tonstad kyrkje

Publisert: 15. Mai 2007
Elevane i 4. klasse ved Tonstad skule var på stadar i kyrkja som dei aldri har vore før. Torsdag i forrige veke utforska dei si lokale kyrkje, og besøket i kyrkjetårnet var særleg populært.

Besøket er eit ledd i samarbeidet mellom kyrkja og skula. Elevar i 4. klasse deltek som "detektivar" i si lokale kyrkje. Det var fyrste gongen dette opplegget blei gjennomført i Tonstad kyrkje på denne måten. Elevane fekk i haust utdelt heftet "Sjekk kyrkja" under ei gudsteneste, og det er dette arbeidsheftet som dei brukar når dei besøket kyrkja. Her hadde dei forskjellige ting dei skulle finne ut, og blant eitt av spørsmåla var kor kyrkjeklokkene er. På førehand hadde dei skrive inn eg veit- setningar om kyrkja. I tillegg hadde dei ei rekke med spørsmål til kyrkjelydsarbeidaren. Spørsmåla var så grundige at både kyrkjelydsarbeidaren, soknepresten og organisten hadde problemer med å svara på alle dei gode spørsmåla. Elevane var kjempeflinke!

Fleire bilete

psk

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)