Sirdal Kyrkje
Samtalegudsteneste med konfirmantar

Samtalegudsteneste med konfirmantar

Publisert: 16. Mai 2007
Sundag 20. mai var alle konfirmantane samla i Lunde kyrkje til samtalegudsteneste. På bilete ser vi (f.v)Tine, Frøydis og Tim.


Dei 13 konfirmantane i Sirdal stod for dei fleste av innslaga under gudstenesta. Nokre las opp svar på ei rekkje med repitisjonsspørsmål som dei har svart på no mot slutten av konfirmanttida. Spørsmåla var henta frå dei forskjellige tema konfirmantane har vore innom det siste året. Utanom dette var det også nokon som deltok under andaktsordet. Ei gruppe brukte lys til å illustrere at kjærleiken gjev tru og håp. Ungdomskoret deltok med song. Etter gudstenesta var det fest for konfirmantane på Lunde skule. Her blei det vist film frå konfirmanttida, og det blei servert nydelige smørbrød og kaker. Tusen takk til de som hjelpte til med mat og det praktiske med festen.

BILETE (FOTO: Elisabeth Ø.)

 

psk

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)