Sirdal Kyrkje
Tema for fasteaksjonen 2008

Tema for fasteaksjonen 2008

Publisert: 4. Juli 2007
Tema for fasteaksjonen 2008 i regi av Kirkens Nødhjelp handler om mennesker som lever i skyggen av krig og terror.

Å leve i samfunn der krig og konflikt preger hverdagen, betyr mye sorg og smerte. Gjennom fasteaksjonen, tirsdag 11. mars 2008 vil vi bringe håp og fremtid for barn, unge og voksne som lever i skyggen av krig og terror, skriver Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, i et informasjonskriv.

Alle ungdommer har drømmer og håp for framtiden. Den store forskjellen er at norske ungdommer har uendelig mange valg - mens deres jevngamle i områder med krig og konflikt ikke har friheten til å velge.

Religioner spiller en rolle i mange konflikter, derfor må religiøse aktører også delta i løsningen. Kirkens Nødhjelp har derfor som en religiøs aktør en spesiell rolle i fredsarbeid verden over. I fasteaksjonen 2008 vil vi også sette fokus på kvinners og jenters rett til deltakelse i fredsarbeid, skriver Sommerfeldt.

Sommerfeldt retter også en stor takk for den fantastiske innsatsen i forbindelse med fasteaksjonen i år. - Deltakelsen i årets aksjon har vært svært imponerende. Spesielt har mange frimenigheter bidratt i større grad enn tidligere. Gjennom årets aksjon har folk i Norge vist at de er med og gir mennesker som lever i glemte kriser sin verdighet tilbake, skriver generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp. Nærmere 29 millioner kroner ble samlet inn.

 

psk

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)