Sirdal Kyrkje
Innvandrararbeidet i Paris

Innvandrararbeidet i Paris

Publisert: 26. Juli 2007
Arbeidet ved Håpets senter i bydelen Noisy-le-Sec i Paris har som hovudmål å hjelpe i innvandrarfamiliar som treng hjelp til klær, utstyr og skulegang. Senteret ønskjer også å gje eit kristent fellesskap og hjelp i møte med myndigheitane i Frankrike.

Målet for prosjektet er å drive et mottak i byen Noisy-le-Sec,  nordøst for Paris, og yte hjelp til personer og familier som i hovedsak er innvandrere og som trenger støtte til klær, utstyr og til skolegang. I tillegg kan de bl.a. ha behov for hjelp på det åndelige planet og i møte med myndighetene.

Etter en evaluering av prosjektet i 2006 har vi fulgt anbefalingene og blant annet dannet selskapet Håpets Senter. Selskapet har egne statutter, et internt reglement, et styre med syv medlemmer, et titalls frivillige medarbeidere og et trettitals betalende medlemmer. Prosjektet har også rettet seg mer mot diakonale aktiviteter i forhold til evangelisering som før var dominerende. Her er noen eksempler på det vi driver med:

Utdanning: Leksehjelp til barn i barneskolen
  Lese- og skriveopplæring til afrikanske kvinner
  Kurs i gitarspill/sang
  Kurs i bruk av internett og informatikk

Materiell støtte: 
  Utdeling av klær
  Matkuponger eller billetter til transport
  Pakker med såper, tannkost, tannkrem etc.

Annet: Hjelpe innvandrere med nødvendig papirarbeid i forhold til myndighetene
Mottak for voksne som har behov for å snakke om sine problemer
 Mottak for barn, fortellinger, sang, lek, dans og teater

Det er frivillige lekfolk som er ansvarlige for mesteparten av disse aktivitetene, og Håpets Senter samarbeider nært med menigheten i Noisy-le-Sec. Det er viktig at vi kan fortsette med disse gode tiltakene, som tiltrekker seg brukere, men også frivillige som tilbyr sin hjelp og oppdager at de i arbeidet blir styrket i troen.

Vi frykter at etterspørselen etter våre tjenester snart vil overstige vår kapasitet på visse områder. Men vår støtte er fremdeles nødvendig pga. strømmen av innvandrere (av og til illegale) som ankommer Paris-regionen, og særlig Departementet Seine St Denis, kjent for opptøyene i 2005.

Takk for støtten til prosjektet!

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)