Sirdal Kyrkje
Kyrkjetrim til Totland

Kyrkjetrim til Totland

Publisert: 10. August 2007
Etter sundagens gudsteneste i Lunde kyrkje innbyr kyrkjelyden til kyrkjetrim til Totland. Turguide er Steinar Tjomlid. Bildet er henta frå ein tilsvarande tur i fjor i Finsnesbakkane.
Søndag blir det kyrkjetrim etter gudstenesta i Lunde kyrkje. Turguide Steinar Tjomlid leiar an på turen til Totland. Det blir historier og forteljingar under vegs.  Ein vil mellom anna sjå på bosettingar frå folkevandringstida rundt 600-tallet, åtte gravhaugar og fleire segn frå Svartedauden og oppover er knytt til Totland.  Turen følgjer kjøreveg utover og det er lett terreng.  Det har ikkje vore hus på Totland på fire hundre år. Dette skuldast nok at garden lå utsett til for frost. Turen er ikkje lengre enn at både små og store kan følgje med . Møte opp på gudstenesta i Lunde og følg med på turen etterpå.
pør

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)