Sirdal Kyrkje
Ni konfirmantar samla 50 år etter

Ni konfirmantar samla 50 år etter

Publisert: 4. September 2007
Sundag 2. september var ni av Sirdalskonfirmantane frå 1957 på jubileum. Det heile starta i Tonstad kyrkje, og deretter gikk turen til middag på Kvæven kro. Dagen blei avslutta på Sirdal Fjellmuseum der jubilantane fekk sjå Sirdalsfilmen.

For andre gang innbød soknerådet 50 årskonfirmantane i Sirdal til jubileumssamling, med gudsteneste og middag. Av dei 16 konfirmantane i Lunde og Tonstad frå 1957, var det ti som møtte fram. Dette ser ut til å bli ein tradisjon også her i Sirdal. Det kan vere kjekt å treffast att, og utveksle minner frå lang tid tilbake. Nokre hadde kanskje ønskt at ein hadde invitert konfirmantane i Øvre Sirdal og Tonstad kvar for seg, men av praktiske grunnar har soknerådet meint det var teneleg å ha ei fellessamling for alle. Vi håpar at også framtidige 50 årskonfirmantar vil sette pris på ein invitasjon å bli med på ei slik samling.

PØR

Lillian Flydal tok bilete på samlinga og fleire av dei kan du sjå ved å følgje denne lenka.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)