Sirdal Kyrkje
Ny diakoniplan

Ny diakoniplan

Publisert: 2. Oktober 2007
I år er det lagt opp til at Kyrkjemøte skal vedta ein ny diakoniplan frå 1. januar 2008. Planforslaget har fire temaområder. Ill.foto: Anders Berg og Steinar Tjomlid i den lokale komiteen for Kirkens Nødjelp.

Dei fire temaområda er: Nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd. Tanken er at alle dei fire områda blir vurdert i forhold til lokale utfordringar. Den fyrste delen i planen gjev ein kort teoretisk innføring i diakonien sin teologi, dei ulike arbeidsformene som er i diakonien og den samfunnsmessige konteksten. Den andre delen er praktisk retta, med utvikling av den lokale diakonien som mål, skriv bladet Kyrkjeaktuelt i septemberutgåva. Den nye diakoniplanen vil bli handsama på kyrkjemøte i november. Denne skal vere ein rammeplan som gjev kyrkjelydane eit godt verktøy til å utarbeide ein lokal diakoniplan.

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)