Sirdal Kyrkje
Sirdal - grøn kyrkjelyd

Sirdal - grøn kyrkjelyd

Publisert: 15. Oktober 2007
Under familiegudstenesta i Tonstad kyrkje søndag, mottok sokneprest Sigurd Flydal eit synleg bevis på at kyrkjelyden i Sirdal er landets første grønne kyrkjelyd.

- Jeg er den grønne mannen på bispedømmekontoret, sa diakonikonsulent Erling Jakobsen med et stort smil, under familiegudstjenesten i Tonstad kyrkje søndag formiddag. Jakobsen overrakte et diplom til Sirdal menighet, som et synlig bevis på at menigheten har gjort vedtak om å være grønn menighet.
- I forbindelse med fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp i år, ble det sendt ut en plakat til alle landets menigheter. På den ble det oppfordret til å bli en grønn menighet. En del kriterier skal ligge til grunn for å bli det, forklarte Jakobsen. Han var tydelig stolt over at Sirdal menighet, og Agder og Telemark bispedømme var først ute med dette. – Det ble jevnt mellom Paulus menighet i Oslo og Sirdal. Menigheten i Oslo sendte søknaden via e-post og Sirdal i posten, dermed kom Sirdal en dag etterpå. Men regner vi fra den dagen det ble lagt i posten, var Sirdal først.
Selvfølgelig var ikke dette det viktigste, om hvem som ble først, men Jakobsen syntes det er flott at menigheter tar et miljøansvar. Om ikke det nødvendigvis er de store tingene, så ønsket han på få frem i sin hilsen at alle kan bidra til å skape et bedre miljø. Her må også kirken ta sitt ansvar, sa han. Han overbrakte også en hilsen fra Biskop Skjevesland: - Grønn, grønnere, grønnest!
Sokneprest Sigurd Flydal takket for hilsenen og understreket også at vi alle kan være med gjøre noe for miljøet vårt. Vi trenger ikke å tenke at det må være så omfattende, sa han. I diplomet som nå skal henges opp på et sentralt sted står det at menigheten i Sirdal er med på å gjøre en stor visjon virkelig: Å gjøre den kristne kirken til den største miljøbevegelsen i verden, og den største bevegelsen for å utrydde fattigdom.

Bilete frå gudstenesta finn du her:

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)