Sirdal Kyrkje
Anna sluttar som kyrkjetenar i Tonstad kyrkje

Anna sluttar som kyrkjetenar i Tonstad kyrkje

Publisert: 25. Oktober 2007
Anna Maria Gadomska-Mücke takkar for seg som kyrkjetenar i Tonstad kyrkje. Stillinga er no lyst ledig, og vi håper å få ein god etterfølgjar etter vår gode polske medarbeidar.

Anna som er utdanna Geolog frå Krakow universitet i Polen, har nå blitt tilbudt eit engasjement i Sira Kvina der ho vil få brukt utdanninga si. Derfor har ho no valgt å si opp stillinga i Tonstad kyrkje. Vi takkar Anna for det flotte arbeidet ho har utført i kyrkja og ønskjer å ho lykke til i Sira Kvina.

Stillinga blei lyst ledig i avisen Agder onsdag 24. oktober:

Kyrkjetenar i Tonstad kyrkje
Det er ledig stilling som kyrkjetenar i Tonstad kyrkje i 27 %. Det vil bli utarbeidd arbeidsplan for stillinga.
Arbeidsoppgåver: Oppgåver i samband med gudstenester, kyrkjelege handlingar og andre arrangement i kyrkja, vaktmeisteroppgåver og tilsyn med kyrkja.
Vi tilbyr gode arbeidsforhold. Stillinga er lønna i lønnsgruppe 1 (frå kr 217100-265800). Tilsetting skjer på dei vilkåra som går fram av lov og avtaleverk for kyrkjelege tilsette.
Den som blir tilsett må vere medlem av Den norske kyrkja.
Interesserte kan ta kontakt med dagleg leiar Per Øistein Rogstad på tlf 38 37 16 00 eller mob. 41457584. Søknad sendast innan 7. november til: Sirdal sokneråd, Postboks 133, 4441 Tonstad.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)