Sirdal Kyrkje
Spennande sentrumsplanar

Spennande sentrumsplanar

Publisert: 14. Februar 2008
Tonstad Torg er arbeidstittelen på et nytt bygg i Tonstad sentrum. Ei gruppe som er kalla ISentrum har arbeidd med idear for utvikling av Tonstad sentrum. På eit møte i Kulturhuset, tysdag, blei planane presentert for bygdefolket.

Førebels er det heile på idestadiet. Prosjektet som blei som presentert er utvikla i samarbeid med Coop-kjeden. I tillegg  eigendomen til Samvirket omfattar planane også tomta til Kyrkjesenteret og to eigedomar til.

Soknerådet har ikkje tatt stilling til planane, men er orientert om at det har vore ein prosess i gong for å utvikle eit nybygg i sentrum. Soknerådet vil ta nærare stilling til nybygget seinare.

Tonstad Torg skal innehelde butikklokale til Coop Marked, Tonstad Bakeri og andre næringsdrivande. 2. etasje er tenkt brukt til kontorlokale og leiligheter.

Det er eit spennande prosjekt. Når soknerådet skal ta stilling til det, må ein vurdere om ein villig til å rive dagens kyrkjesenter. Det er eit bygg som der knytt ein del kjensler til, og det bør ein også ha med i vurderinga. Kyrkjelyden arva huset på åttitalet etter Ragnvald Eikestøl.

PØR

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)